Thứ Bảy, Tháng Chín 30, 2023
spot_img

Kinh mười điều răn

Advertisements
Advertisements

KINH MƯỜI ĐIỀU RĂN (TIẾNG VIỆT)

Đạo Đức Chúa Trời có mười điều răn:

  • Thứ nhất: Thờ phượng một Đức Chúa Trời và kính mến người trên hết mọi sự
  • Thư hai: Chớ kêu tên Đức Chúa Trời vô cớ
  • Thứ ba: Giữ ngày Chúa Nhật
  • Thứ bốn: Thảo kính cha mẹ
  • Thứ năm: Chớ giết người
  • Thứ sáu: Chớ làm sự dâm dục
  • Thứ bảy: Chớ lấy của người
  • Thứ tám: Chớ làm chứng dối
  • Thứ chín: Chớ muốn vợ chồng người
  • Thứ mười: Chớ tham của người

Mười điều răn ấy tóm về hai này mà chớ: trước kính mến một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự sau lại yêu người như mình ta vậy. AMEN.

KINH MƯỜI ĐIỀU RĂN (TIẾNG ANH)

The Ten Commandments

1. I am the Lord, your God. You shall not have other gods besides me.

2. You shall not take the name of the Lord, your God in vain.

3. Remember to keep holy the Sabbath day.

4. Honor your father and mother.

5. You shall not kill.

6. You shall not commit adultery.

7. You shall not steal.

8. You shall not bear false witness against your neighbor.

9. You shall not covet your neighbor’s wife.

10. You shall not covet your neighbor’s goods.

Kinh mười điều răn là các “mệnh lệnh” được Thiên Chúa phán truyền cho ông Môsê trên núi Sinai. Mười điều răn nói lên những bổn phận của công người đối với Thiên Chúa và tha nhân. Những ai vi phạm một trong những điều răn này là nghịch lại tình yêu với Thiên Chúa và người khác. Do đó, Giáo hội dùng Kinh mười điều răn để làm nền tảng mỗi khi xét lại mối tương quan giữa mình với Thiên Chúa và với tha nhân.

Hiệp Phạm
Hiệp Phạm
Là người con của quê hương Hai Giáp thân thương.
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

BÀI VIẾT MỚI NHẤT