Thứ Bảy, Tháng Chín 30, 2023
spot_img

Kinh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Advertisements
Advertisements

Kinh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (I)

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, con được đến khẩn cầu dưới bức chân dung Mẹ hay làm phép lạ, thì Linh hồn con hết lòng trông cậy vững vàng, khác nào con thảo đối với Mẹ lành vậy. Con thấy Đức Chúa Giêsu là Đấng Cứu Chuộc loài người, và cũng là Chúa con, đang ngự trên tay Mẹ, Người là Đấng phép tắc vô cùng, là Chúa Tể cầm quyền sinh tử, là Đấng ban phát mọi ơn lành. Vì Mẹ là Mẹ Người, vậy Mẹ có đủ quyền thế mà kêu xin Người, cùng đủ quyền buộc Người phải ưng nhận lời Mẹ. Người đã xưng thật Người chẳng có thể từ chối Mẹ ơn gì, mà lại ước ao muốn nghe lời Mẹ xin.

Vậy lạy Mẹ Chúa Giêsu, lời Mẹ cầu bầu rất đỗi thần thế, nên con dám nài xin Mẹ trong giờ khấn này, ban cho con như ý con xin. Con hết lòng cầu xin và trông cậy vững vàng. Mẹ sẽ chuyển cầu cho con.

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, xin che chở mọi kẻ thuộc về con, cho Đức Giáo Hoàng, cho Hội Thánh, cho nước con, cho gia đình con, cho kẻ tình nghĩa, kẻ thù nghịch, và hết mọi kẻ khốn khó. Sau hết, cho các Linh hồn khốn nạn trong luyện ngục. Thánh Maria, lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, xin cầu bầu cho con. Lạy thánh Anphongsô, quan thầy bầu chữa con, xin giúp đỡ con trong những khi thiếu thốn biết chạy đến cùng Đức Bà Maria.

Kinh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (II)

Lạy Đức Bà Maria là Mẹ rất tôn nghiêm, không kể Đức Chúa Trời, thì Mẹ là sự trông cậy độc nhất của con khi sống và lúc chết. Con muốn làm tôi Mẹ cách trọn hơn, và phó hết mình trong tay Mẹ, nên hôm nay con xin cam đoan vào hội của Mẹ, là nơi tôn kính Mẹ bằng tước hiệu Đức Bà Hằng Cứu Giúp.

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp rất lân ái, con xin dâng cho Mẹ quan năng của xác và linh hồn con. Cúi xin Mẹ che chở con luôn, và hằng cho con đến ẩn mình dưới bóng Mẹ, để tránh khỏi mọi sự dữ bởi hỏa ngục. Xin Mẹ giữ gìn con sạch tội, và giúp con được lòng sốt sáng luôn mãi, xin Mẹ nhận con vào hàng con cái Mẹ, và cho con được nhờ ơn phúc bởi lòng nhân từ hay cứu giúp của Mẹ.

Từ nay con xin làm tôi Mẹ sốt sáng hơn, cầu nguyện cùng Mẹ mọi ngày, mỗi tháng đọc lại kinh dâng mình này, và hết sức làm cho nhiều kẻ được lòng tôn kính Mẹ. Lạy Mẹ, xin Mẹ hãy giúp đỡ con, xin Mẹ đừng để con bao giờ quên Mẹ, mà hãy cho con được kêu van Mẹ liên mãi.

Lạy Nữ Vương là Mẹ con, xin Mẹ nhớ đến con là kẻ đã thuộc về Mẹ, xin hãy gìn giữ con, che chở con, như của riêng Mẹ vậy.

Lạy thánh cả Anphôngsô, đấng rất đáng mến, xin che chở con. Xin cầu cho con được ơn kính mến Đức Chúa Giêsu một ngày một hơn, và tôn kính Đức Bà Hằng Cứu Giúp đến giờ lâm tử. Amen!

Kinh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (III)

Lạy rất Thánh đồng trinh Maria. Mẹ đã vui lòng nhận lấy tước hiệu là Mẹ Hằng Cứu Giúp cho được giục lòng chúng con trông cậy vững vàng thì con nài xin Mẹ dủ lòng thương cứu giúp con trong mọi nơi mọi lúc, khi phải các cơn cám dỗ, khi sa phạm tội và khi gặp các sự khốn khó trong đời con và nhất là trong giờ chết.

Lạy Mẹ hãy thương, xin cho con siêng năng chạy đến cùng Mẹ luôn luôn. Con tin rằng con siêng năng chạy đến cùng Mẹ thì làm cho Mẹ càng sẵn lòng nghe lời con. Xin Mẹ ban cho con ơn trọng này là ơn siêng năng cầu xin Mẹ và được lòng trông cậy Mẹ như con thảo, ngỏ cho Mẹ lời con hằng cầu xin mà hằng cứu giúp con và ban cho con được ơn bền đỗ đến cùng. Lạy Mẹ yêu dấu hay thương giúp. Xin Mẹ ban phúc lành cho con và cầu bầu cho con khi này và trong giờ lâm tử. Amen!

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, xin che chở mọi kẻ thuộc về con, ban ơn phù hộ cho Đức Thánh Cha, cho Hội Thánh, cho nước con, cho gia đình con, cho kẻ thân nghĩa, kẻ thù nghịch và hết kẻ khốn khó, sau hết cho các linh hồn trong luyện ngục.

Thánh Maria lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, xin cầu bầu cho con.

Lạy Thánh Anphongsô là quan thầy bàu chữa con, xin giúp đỡ con trong những khi thiếu thốn biết chạy đến cùng Đức Bà Maria.

Hiệp Phạm
Hiệp Phạm
Là người con của quê hương Hai Giáp thân thương.
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

BÀI VIẾT MỚI NHẤT