Thứ Bảy, Tháng Chín 30, 2023
spot_img

Kinh Cầu Đức Bà

Advertisements
Advertisements

Kinh Cầu Đức Bà cần có 2 người hoặc 2 nhóm chia nhau đọc. Nhóm 1 đọc câu “Xướng” và nhóm 2 đọc câu “Đáp”

Xướng: Xin Chúa thương xót chúng con.

Đáp: Xin Chúa thương xót chúng con.

Xướng: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Đáp: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Xướng: Xin Chúa thương xót chúng con.

Đáp: Xin Chúa thương xót chúng con.

Xướng: Chúa Kitô nghe cho chúng con.

Đáp: Chúa Kitô nhậm lời chúng con.

Xướng: Đức Chúa Cha ngự trên trời là Đức Chúa Trời thật.

Đáp: Thương xót chúng con.

Xướng: Đức Chúa Con chuộc tội cứu thế là Đức Chúa Trời thật.

Đáp: Thương xót chúng con.

Xướng: Đức Chúa Thánh Thần là Đức Chúa Trời thật.

Đáp: Thương xót chúng con.

Xướng: Ba Ngôi cũng là một Đức Chúa Trời.

Đáp: Thương xót chúng con.

Xướng: Rất Thánh Đức Bà Maria.

Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời.

Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Rất Thánh Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh.

Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Đức Mẹ Chúa Kitô.

Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Đức Mẹ là Mẹ Hội Thánh.

Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Đức Mẹ đầy lòng thương xót.

Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Đức Mẹ thông ơn Thiên Chúa.

Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Đức Mẹ là lẽ cậy trông.

Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Đức Mẹ cực thanh cực tịnh.

Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Đức Mẹ cực tinh cực sạch.

Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Đức Mẹ tuyền vẹn mọi đàng.

Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Đức Mẹ chẳng vướng bợn nhơ.

Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội.

Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Đức Mẹ rất đáng yêu mến.

Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Đức Mẹ cực mầu cực nhiệm.

Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Đức Mẹ hằng cứu giúp.

Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Đức Mẹ chỉ bảo đàng lành.

Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Đức Mẹ sinh Chúa tạo thiên lập địa.

Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Đức Mẹ sinh Chúa Cứu Thế.

Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Đức Nữ cực khôn, cực ngoan.

Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Đức Nữ rất đáng kính chuộng.

Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Đức Nữ rất đáng ngợi khen.

Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Đức Nữ có tài, có phép.

Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Đức Nữ có lòng khoan nhân.

Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Đức Nữ trung tín thật thà.

Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Đức Bà là gương nhân đức.

Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Đức Bà là tòa đấng khôn ngoan.

Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Đức Bà làm cho chúng con vui mừng.

Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Đức Bà là Đấng trọng thiêng.

Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Đức Bà là Đấng đáng tôn trọng.

Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Đức Bà là Đấng sốt mến lạ lùng.

Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Đức Bà như hoa hường mầu nhiệm vậy.

Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Đức Bà như lầu đài David vậy.

Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Đức Bà như tháp ngà báu vậy.

Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Đức Bà như đền vàng vậy.

Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Đức Bà như hòm bia Thiên Chúa vậy.

Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Đức Bà là cửa Thiên Đàng.

Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Đức Bà như sao mai sáng vậy.

Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Đức Bà cứu kẻ liệt kẻ khốn.

Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Đức Bà bầu chữa kẻ có tội.

Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Đức Bà nâng đỡ di dân.

Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Đức Bà yên ủi kẻ âu lo.

Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Đức Bà phù hộ các giáo hữu.

Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Nữ Vương các Thánh Thiên Thần.

Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Nữ Vương các Thánh Tổ Tông.

Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Nữ Vương các Thánh Tiên Tri.

Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Nữ Vương các Thánh Tông Đồ.

Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Nữ Vương các Thánh Tử vì Đạo.

Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Nữ Vương các Thánh hiển tu.

Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Nữ Vương các Thánh Đồng Trinh.

Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Nữ Vương các Thánh Nam cùng các Thánh Nữ.

Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Nữ Vương chẳng hề mắc tội tổ tông.

Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Nữ Vương hồn xác lên trời.

Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Nữ Vương truyền phép Rất Thánh Mân Côi.

Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Nữ Vương các gia đình.

Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Nữ Vương ban sự bình an.

Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.

Đáp: Chúa tha tội chúng con.

Xướng: Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.

Đáp: Chúa nhậm lời chúng con.

Xướng: Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.

Đáp: Chúa thương xót chúng con.

Xướng: Lạy rất thánh Ðức Mẹ Chúa Trời xin cầu cho chúng con.

Đáp: Ðáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.

LỜI NGUYỆN:

Chúng con lạy ơn Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, chúng con trông cậy Đức Bà là Chúa bầu chúng con. Xin cho chúng con biết lòng Đức Mẹ yêu dấu con mọn này còn ở dưới thế cách xa mặt Mẹ. Đức Chúa Giêsu xưa xuống thế gian, chẳng bỏ loài kẻ có tội, lại liều mình chịu nạn chịu chết vì hết cả và loài người ta. Đức Mẹ cũng một lòng theo con như vậy. Mẹ ôi, khoan thay, nhân thay, chớ trở mặt đi mà chẳng nhìn chúng con. Xin Đức Mẹ thương xem dạy dỗ yên ủi chúng con. Con cậy Mẹ có phép tắc nhiều trên hết Thiên Thần cùng trên hết các Thánh. Chúng con còn ở dưới thế nầy như kẻ đi biển cả vậy. Đức Mẹ là như ngôi sao chính ngự ở trời bên Bắc vậy. Xin Đức Mẹ dẫn đàng cho chúng con được theo, kẻo phải xiêu chìm sa hỏa ngục vô cùng. Chúng con trông Đức Mẹ cho chúng con ngày sau được vào cửa Thiên Đàng xem thấy mặt Đức Chúa Giêsu cùng mặt Đức Mẹ, được chịu muôn muôn sự phúc gồm hết mọi sự tốt lành chẳng hay hết chẳng hay cùng. Amen!

Kinh cầu đức bà

Tải file Kinh Cầu Đức Bà MP3: TẠI ĐÂY

Hiệp Phạm
Hiệp Phạm
Là người con của quê hương Hai Giáp thân thương.
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

BÀI VIẾT MỚI NHẤT