Thứ Bảy, Tháng Chín 30, 2023
spot_img

Kinh Ăn Năn Tội

Advertisements
Advertisements

kinh Ăn Năn Tội là kinh thể hiện sự sám hối về những tội lỗi mà con người phạm. Kinh này thường được đọc trước khi vào Tòa Giải Tội và khi lãnh nhận Bí tích hòa giải.

KINH ĂN NĂN TỘI (TIẾNG VIỆT)

Lạy Chúa con, Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng. Chúa đã dựng nên con, và cho Con Chúa ra đời chịu nạn chịu chết vì con, mà con đã cả lòng phản nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa, thì con lo buồn đau đớn, cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự; con dốc lòng chừa cải, và nhờ ơn Chúa thì con sẽ lánh xa dịp tội cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen!

>>> XEM THÊM: Kinh Tin Kính

KINH ĂN NĂN TỘI TIẾNG ANH (Make the Act of Contrition)

O my God, I am heartily sorry for having offended you and I detest all my sins, because of your punishments, but most of all because they offend you, my God, who are all-good and deserving of all my love. I firmly resolve, with the help of your grace, to sin no more and to avoid the near occasions of sin. Amen!

Version khác “O my God, I am heartily sorry for having offended Thee, and I detest all my sins because I dread the loss of Heaven and the pains of Hell; but most of all because they offend Thee, my God, Who art all-good and deserving of all my love. I firmly resolve, with the help of Thy grace, to confess my sins, to do penance, and to amend my life. Amen!”

>>> XEM THÊM: Kinh Cám Ơn

KINH ĂN NĂN TỘI (TIẾNG ANH CANADA)

My God, I am sorry for my sins with all my heart. In choosing to do wrong and failing to do good, I have sinned against You whom I should love above all things. I firmly intend, with Your help, to do penance, to sin no more, and to avoid whatever leads me to sin. Our Saviour Jesus Christ, suffered and died for us. In His name, my God, have mercy. Amen!

KINH ĂN NĂN TỘI (TIẾNG ANH ANH)

Oh My God, I am sorry very sorry for all my sins. because they are despising oh lord, oh are. I firmly intend, with your help of your son, to make up for my sins and to love as I should. Amen!

>>> XEM THÊM: Kinh Tin Cậy Mến

KINH ĂN NĂN TỘI (TIẾNG LATINH)

Deus meus, ex toto corde paenitet me omnium meorum peccatorum, eaque detestor, quia peccando, non solum poenas a te iuste statutas promeritus sum, sed praesertim quia offendi te, summum bonum, ac dignum qui super omnia diligaris. Ideo firmiter propono, adiuvante gratia tua, de cetero me non peccatorum peccandique occasiones proximas fugiturum. Amen!

>>> Tải file Kinh Ăn Năn Tội PDF TẠI ĐÂY

Bài trước
Bài tiếp theo
Hiệp Phạm
Hiệp Phạm
Là người con của quê hương Hai Giáp thân thương.
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

BÀI VIẾT MỚI NHẤT