Thứ Bảy, Tháng Chín 30, 2023
spot_img

Bí tích Thêm Sức

Advertisements
Advertisements

Bí tích Thêm Sức là dấu chỉ nhận lãnh ơn Chúa Thánh Thần và không thể tẩy xóa nên chỉ lãnh nhận một lần.

Bí tích Thêm Sức là gì?

Là bí tích Ðức Chúa Giêsu đã lập cho ta nhận lấy Chúa Thánh Thần cách đặc biệt, để ta giữ đạo nên và trở thành chiến Sĩ Chúa Kitô.

Bí tích Thêm Sức được lập khi nào?

Năm mươi ngày sau biến cố Phục Sinh của Chúa Ki-tô, các bạn hữu của Người nhóm họp tại Giê-ru-xa-lem. Sách Công Vụ Tông Đồ kể rằng: “Khi đến ngày lễ Ngữ Tuần, mọi người đang tề tựu ở một nơi, bỗng từ trời phát ra một tiếng động, như tiếng gió mạnh ùa vào đầy cả căn nhà, nơi họ đang tụ họp. Rồi họ thấy xuất hiện những hình lưỡi giống như lưỡi lửa tản ra đậu xuống từng người một. Và ai nấy đều được tràn đầy ơn Thánh Thần, họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác, tuỳ theo khả năng Thánh Thần ban cho”. (Cv 2,1-4)

Kể từ ngày hôm đó, những người chứng kiến đã ra đi và kể lại cho dân miền Địa Trung Hải. Các ông đã loan báo cho những người không tin về Tin Mừng của Đấng Ki-tô Phục Sinh, mời gọi họ hoán cải và lãnh nhận phép rửa tội. Đây chính là sự thúc đẩy của Thần Khí mà các ông đã nhận trong ngày Ngũ Tuần, một sức mạnh để thi hành sứ vụ loan báo Tin Mừng Cứu Độ.

Hai bản văn trong Công Vụ Tông Đồ ghi lại dấu vết của bí tích Thêm Sức

Các Tông Ðồ ở Giêrusalem nghe biết dân miền Samari đã đón nhận lời Thiên Chúa, thì cử ông Phêrô và ông Gioan đến với họ. Khi đến nơi, hai ông cầu nguyện cho họ, để họ nhận được Thánh thần. Vì Thánh Thần chưa ngự xuống một ai trong nhóm họ: họ mới chỉ chịu phép rửa nhân danh Chúa Giêsu. Bấy giờ hai ông đặt tay trên họ, và họ nhận được Thánh Thần” (Cv 8,14-17).

Nghe nói thế, họ chịu phép rửa nhân danh Chúa Giêsu. Và khi ông Phaolô đặt tay trên họ, thì Thánh Thần ngự xuống trên họ, họ nói tiếng lạ và nói tiên tri. Cả nhóm có chừng mười hai người” (Cv 19, 5-7).

Bổn phận của người lãnh nhận bí tích Thêm Sức? 

Người lãnh Bí tích Thêm sức có ba bổn phận sau đây:

  • Một là can đảm thực hành Lời Chúa và tuyên xưng đức tin.
  • Hai là góp phần xây dựng xã hội theo tinh thần Phúc âm.
  • Ba là hăng hái tham gia hoạt động Tông đồ giáo dân.

Nghi thức Bí tích Thêm Sức

1. Tuyên xưng lại lời hứa khi chịu phép rửa tội

Đức Giám mục (ĐGM) : Các con (anh/ chị/ em) có từ bỏ ma quỷ, mọi việc và mọi quyến rũ của ma quỷ không?

Các người chịu phép (đồng thanh trả lời): Thưa con từ bỏ.

ĐGM: Các con (anh/ chị/ em) có tin kính Thiên Chúa là Cha toàn năng, Đấng tạo thành trời đất không?

Các người chịu phép: Thưa con tin.

ĐGM: Các con (anh/ chị/ em) có tin kính Đức Giêsu Kitô, Con Một Thiên Chúa, Chúa chúng ta, sinh bởi Đức Trinh Nữ Maria, đã chịu khổ hình và mai táng đã sống lại từ cõi chết và đang ngự bên hữu Chúa Cha không?

Các người chịu phép: Thưa con tin.

ĐGM: Các con (anh/ chị/ em) có tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa Đấng ban sự sống, Đấng mà hôm nay nhờ Bí Tích Thêm sức, các con (anh/ chị/ em) sẽ lãnh nhận một cách đặc biệt, như các Thánh Tông đồ xưa trong ngày Người hiện xuống không?

Các người chịu phép: Thưa con tin.

ĐGM: Các con (anh/ chị/ em) có tin Hội Thánh Công Giáo, tin các Thánh thông công, tin phép tha tội, tin xác sống lại và sự sống vĩnh cửu không?

Các người chịu phép: Thưa con tin.

ĐGM chấp nhận việc tuyên xưng này, Ngài công bố Đức tin của Hội Thánh mà rằng:

ĐGM: Đó là đức tin của chúng ta, đó là Đức tin của Hội Thánh. Chúng ta hãnh diện tuyên xưng Đức tin ấy trong Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.

Tất cả cộng đồng: Amen!

2. Nghi thức đặt tay

ĐGM bỏ mũ mitra đứng chắp tay, hướng về dân chúng mà nói:

Anh chị em thân mến, chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa Cha toàn năng đoái thương ban tràn đầy Thánh Thần xuống trên những dưỡng tử của Chúa đây, là những kẻ đã được tái sinh vào sự sống vĩnh cửu trong Bí Tích Rửa tội, để Chúa Thánh Thần dùng ân huệ dồi dào của Người làm cho họ nên vững mạnh, và xức dầu làm cho họ nên giống Chúa Kitô Con Thiên Chúa.

Mọi người thinh lặng cầu nguyện trong giây lát. Đoạn Đức Giám mục đặt tay trên các người chịu phép (các Linh mục giúp ban phép Thêm sức với ngài giơ tay trong thinh lặng). Chỉ một mình ĐGM đọc:

Lạy Thiên Chúa toàn năng, là Cha Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, Chúa đã tái sinh các tôi tớ Chúa đây bởi Nước và Thánh Thần khi giải thoát họ khỏi tội lỗi, thì lạy Chúa, xin hãy ban Chúa Thánh Thần, Đấng An ủi trong những người này; Xin ban cho họ thần trí khôn ngoan và thông hiểu, thần trí lo liệu và sức mạnh, thần trí suy biết và đạo đức; Xin ban cho những người này đầy ơn kính sợ Chúa. Nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.

Cộng đoàn đáp: Amen!

3. Nghi thức xức dầu thánh

  • Trường hợp ít người chịu phép

Mười em (5 nam, 5 nữ) tiến đến trước mặt ĐGM, người đỡ đầu thì đặt tay phải trên vai em đó. Mỗi em (trong số 10 em này) quì trước ĐGM và thưa:

Kính thưa Đức Cha, tên con là … (ví dụ: Vinh Sơn Phạm Hồng Hiệp). Con xin Đức Cha ban Bí Tích Thêm Sức cho con.

ĐGM nhúng đầu ngón cái tay phải vào Dầu Thánh S.C, rồi ghi hình Thánh giá trên trán người chịu phép mà nói rằng:

ĐGM : … HÃY LÃNH NHẬN ẤN TÍN ƠN CHÚA THÁNH THẦN.

Người chịu phép: Amen.

ĐGM: Bình an của Chúa ở cùng con.

Người chịu phép: Và ở cùng Cha.

  • Trường hợp đông người

Trong trường hợp có đông người chịu phép nên có các linh mục giúp ĐGM ban Bí tích Thêm Sức, thầy Phó tế (hay giúp lễ) dâng khay Dầu Thánh cho Đức Giám Mục. Mỗi linh mục giúp ban BT Thêm Sức tiến đến ĐGM và nhận Dầu Thánh.

Xức dầu xong Đức Giám Mục (và các linh mục) rửa tay.

4. Lời nguyện chung

Chủ tế: Anh chị em thân mến! Chúng ta hãy khẩn khoản nài xin Chúa Cha toàn năng: chớ gì lời nguyện của chúng ta được hiệp nhất như chỉ có một đức tin, đức cậy và đức mến phát xuất từ Chúa Thánh Thần.

Thừa tác viên xướng:

– Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho các tôi tớ mà Chúa Thánh Thần đã ngự đến làm cho vững mạnh, để họ vững vàng trong đức tin, bền đỗ trong đức ái mà làm chứng cho Đức Kitô trong cuộc sống hằng ngày. (hát)

Chúng ta hãy cầu nguyện.

– Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho cha mẹ chúng con, những người đỡ đầu và các cô chú giáo lý viên, để khi họ nâng đỡ đức tin của chúng con, những người vừa lãnh nhận Bí tích Thêm Sức, họ dùng lời nói và gương lành mà luôn luôn khuyên nhủ chúng con theo chân Chúa Kitô. (hát)

Chúng ta hãy cầu nguyện.

– Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho Hội Thánh, cho Đức Giáo Hoàng Bê-nê-đic-tô XVI, Đức Tổng Giám mục Phêrô của chúng con và toàn thể các Giám mục, để Hội Thánh được Chúa Thánh Thần đoàn tụ trong một đức tin và đức mến, luôn lan rộng và tăng trưởng cho tới ngày Chúa đến. (hát)

Chúng ta hãy cầu nguyện.

– Chúng ta cầu xin Chúa cho toàn thể thế giới, để mọi người cũng có một Đấng Tạo Hoá và một Cha chung, biết nhìn nhận nhau như anh em không phân biệt chủng tộc hay quốc gia, và thành tâm tìm kiếm Nước Thiên Chúa là sự bình an và vui mừng trong Chúa Thánh Thần. (hát)

Chúng ta hãy cầu xin.

ĐGM: Lạy Chúa, Chúa đã ban Chúa Thánh Thần cho các Thánh Tông đồ, và muốn nhờ các Ngài và những kẻ nối vị các Ngài mà ban Chúa Thánh Thần cho toàn thể các tín hữu, xin Chúa đoái thương nghe lời chúng con cầu nguyện, để giờ đây tuôn đổ xuống tâm hồn các tín hữu ơn Chúa Thánh Thần mà Chúa đã thương thực hiện lúc khởi sự rao giảng Phúc Âm. Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Cộng đoàn đáp: Amen!

Sống Bí tích Thêm Sức

Thiên Chúa muốn ta sống hài hoà với mọi người, xây dựng một nền văn minh tình thương theo mẫu mực Thiên Chúa Ba Ngôi. Người Kitô hữu cần tích cực hoán cải nội tâm và cổ võ công bằng bác ái; đồng thời góp phần đổi mới các định chế, và điều kiện sống trong xã hội theo tinh thần Phúc Âm.

Các câu hỏi liên quan

1. Ai có thể lãnh nhận bí tích Thêm Sức?

Bất cứ ai đã được rửa tội đều có thể nhận bí tích Thêm Sức. Tuy nhiên, Giáo Hội khuyến khích tất cả mọi tín hữu nên học hỏi về đức tin cho chắc chắn hơn trước khi chịu phép này vì bí tích này đòi hỏi ta phải sống với tinh thần đức tin.

2. Muốn lãnh bí tích Thêm Sức thì cần gì?

  • Ðã lãnh nhận bí tích Rửa Tội.
  • Học biết giáo lý căn bản trong đạo, những bổn phận đối với đức tin đặc biệt về bí tích Thêm Sức.
  • Sạch tội trọng và có lòng ước ao.

3. Bí tích Thêm Sức được lãnh nhận nhiều lần không?

Không, vì bí tích này in dấu thiêng liêng trong linh hồn ta không thể mất được.

4. Ai có quyền ban bí tích Thêm Sức?

Thông thường là Ðức Giám Mục. Và những linh mục được tòa thánh hay Giám Mục cho phép thì mới có quyền ban bí tích này mà thôi.

5. Dầu tượng trưng cho sự gì?

Dầu tượng trưng cho việc ban Chúa Thánh Thần, vì việc Chúa Thánh Thần ngự xuống trên Chúa Kitô (Mc 1:10) được gọi là việc xức dầu thiêng liêng. Ngày xưa dầu được xức để tăng sức mạnh cho các lực sĩ, nên dầu ám chỉ sức mạnh thiêng liêng được xức trong bí tích Thêm Sức.

6. Việc đặt tay chỉ sự gì?

Việc đặt tay chỉ việc ban thần lực của Chúa Thánh Thần. Việc đặt tay cũng gợi lại tình phụ tử và ơn phúc lành của Thiên Chúa.

7. Xức dầu theo hình Thánh Giá tượng trưng gì?

Là ấn tích thiêng liêng Chúa ban. Thánh Giá tượng trưng ơn cứu rỗi của Chúa Kitô, người mạch mọi bí tích. Thánh Giá nói lên là chúng ta muốn chia sẻ những đau khổ của Chúa Kitô và trung thành với Ngài.

8. Cha mẹ đỡ đầu có bổn phận gì?

Cha mẹ đỡ đầu bảo đảm với với Giáo Hội về ý hướng ngay lành của người mà mọ đại diện. Cha me đỡ đầu giới thiệu người chịu bí tích Thêm Sức cho Ðức Giám Mục. Sau này bằng lời cầu nguyện, bằng lời nói, và bằng gương lành, cha mẹ đỡ đầu phải lo liệu cho con thiêng liêng chu toàn những bổn phận của người Kitô.

9. Ai có thể làm cha mẹ đỡ đầu?

Cha mẹ đỡ đầu phải là người Công Giáo ngoan đạo đã chịu phép Rửa Tội. Ngày nay, Giáo Hội ước mong rằng cha mẹ đỡ đầu Rửa Tội cũng làm cha mẹ đỡ đầu Thêm Sức luôn. Tuy nhiên vẫn có quyền chọn cha mẹ đỡ đầu riêng. Cha mẹ ruột không có thể làm người đỡ đầu cho con cái.

10. Hiệu quả chính của bí tích Thêm Sức là gì?

Hiệu quả chính của bí tích Thêm Sức là được tăng thêm sức sống Thần Linh do ơn Thánh Hóa ban cho. Ngoài ra còn có dấu ấu thiêng liêng không hề mất.

11. Hoa quả của Chúa Thánh Thần là gì?

Là những tác động của nhân đức các việc lành, những ước vọng và tâm tình mà Chúa Thánh Thần gợi lên trong ta.

song bi tich them suc

bi tich them suc duoc lap khi nao

bi tich them suc la gi

nghi thuc bi tich them suc

Bài trước
Bài tiếp theo
Hiệp Phạm
Hiệp Phạm
Là người con của quê hương Hai Giáp thân thương.
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

BÀI VIẾT MỚI NHẤT